ဘယ္လုိအကူအညီရယူမလဲ

နားသိပ္မၾကားရဘူး။ ဒါဆုိ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ?

ဤေနရာမွစ၍ အကူအညီ ရယူႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင့္ကုိယ္သင္ နားသိပ္မၾကားရဘူး ၊ တစ္ခုခုျဖစ္ေနၿပီထင္လွ်င္ အနီးစပ္ဆံုး နား ႏွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္း ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသၿပီး ထုိမွတဆင့္ နားစမ္းသပ္ခန္းသို႔ လႊဲၿပီး နားစမ္းသပ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နားစမ္းသပ္ခန္းသုိ႔ တုိက္ရုိက္လာၿပီး နားစမ္းသပ္ၿပီးမွ ဆရာ၀န္ဆီ တဆင့္ျပန္သြားလို့လည္း ရပါတယ္။အကယ္၍ ျဖစ္ေနတဲ့ နားေလးေရာဂါကို ဂရုမစိုက္ အေလးမထားပဲ ထားလုိက္ရင္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ နဲ႕ လူမႈ႔ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြ ေတြ႕ႀကံဳႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူေတြအတြက္ ေဆးရံုေဆးခန္း မသြားခ်င္တာမ်ိဳး ၊ နားမစမ္းသပ္ခ်င္တာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။တကယ္လုိ႔ မသြားခ်င္ေသးရင္လည္း စိတ္မပူပါနဲ႕။ကြ်န္ေတာ္တုိ့ဆီက ေဆာင္းပါးေတြနဲ႕ အေမး အေျဖေတြ ဖတ္ၿပီး ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ hearLIFE မွ ေဆာင္းပါးမ်ားကို နားၾကားကိရိယာ ကုမၼဏီ မခြဲ ဘက္မလုိက္ပဲ လူနာမ်ားကုိယ္တုိင္ ဗဟုသုတရဖုိ့နဲ႔ တိက်ေသခ်ာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႀကိဳတင္သိထားဖုိ့ ရည္ရြယ္ပါတယ္။