နားထဲမွာ အသံတစ္ခု အၿမဲၾကားေနျခင္း

နားထဲမွာ အသံတစ္ခုအၿမဲျမည္ေန ၾကားေနရတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္လုိ့ရမလဲ။

အကယ္၍ ေဘးနားက တျခားလူေတြ မၾကားပဲ သင္တစ္ေယာက္တည္းသာ ၾကားေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ Tinnitus လုိ႔ ေခၚတဲ့ နားအူျခင္းေရာဂါ ရွိေနပါတယ္။

Tinnitus နားအူျခင္းဆုိသည္မွာ ျပင္ပမွအသံျမည္ အသံျပဳျခင္းမရွိပါပဲ မိမိတစ္ဦးတည္းသာ ၾကားေနရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဲ့ဒီ့အသံက အၾကားအာရံုေၾကာ တစ္ေလွ်ာက္မွ ၾကားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကားေနရတဲ့အသံက အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ - “ တီတီ” နဲ႕ ျမည္ေနတာမ်ိဳး - “ ၀ီ၀ီ” နဲ႕ ေဘးမွာ ျခင္ပ်ံေနသလုိမ်ိဳး - “ ဒူ” ဆုိၿပီး တစ္ခ်ိန္လံုး ၾကားေနရတာမ်ိဳး - ပုရစ္သံလုိမ်ိဳး - ေရတံခြန္က ေရက်ေနသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။တခါတေလ တစ္စကၠန္႔ေလာက္ပဲ ၾကာေပမယ့္တခါတေလ အၾကာႀကီး တစ္ေန႕လံုး ၾကားေနရတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ Tinnitus (နားအူျခင္း) မွာ နွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ သူမ်ားမၾကားတဲ့အသံ ကို ၾကားေနရျခင္း (Subjective Tinnitus) နဲ႕ သူမ်ားပံုမွန္ၾကားရတဲ့ အသံက ကိုယ့္အတြက္အရမ္းက်ယ္ေလာင္တဲ့အသံနဲ႕ ေဘးက ကပ္ၾကားရသလုိ(Objective Tinnitus)ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။

အကယ္၍ ဒီလုိမ်ိဳး နားအူျခင္း (Tinnitus) ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ အနီးဆံုး နား ႏွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္း အထူးကုဆရာ၀န္ နဲ႕ ျပသၿပီး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။ ကုိယ္ဟာကုိယ္ တစ္ေယာက္တည္း သက္သာရာ ရွာၾကည့္မယ္ဆုိလွ်င္ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး မည္သူမွ် မကယ္ႏုိင္ဟု ထင္ၿပီး ဆရာ၀န္ နဲ႕ ျပတဲ့အခါ ယံုၾကည္မႈ႔ ကုန္ဆံုးေနတာမ်ိဳး ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။